01. Powitanie

02. Spis treści

01. Powitanie
02. Spis treści
03. Wyniki analizy
04. Definicja kompetencji
          I Zadanie05. Arkusz informacyjne dla przedsiębiorstw06. Arkusz informacyjne dla szkół VET i nauczycieli07. Arkusz informacyjne dla decydentów VET08. Arkusz informacyjne dla spawaczy
          II Zadanie
09. Program nauczania
10. Materiały szkoleniowe
          III Zadanie
11. Dobre praktyki
          IV Zadanie
12. Struktura wspierająca
13. Szanse zawodowe
         Zadanie

03. Wyniki analizy

04. Definicja kompetencji

I Zadanie

05. Arkusz informacyjne dla przedsiębiorstw

06. Arkusz informacyjne dla szkół VET i nauczycieli

07. Arkusz informacyjne dla decydentów VET

08. Arkusz informacyjne dla spawaczy

II Zadanie

09. Program nauczania

10. Materiały szkoleniowe

III Zadanie

11. Dobre praktyki

IV Zadanie

12. Struktura wspierająca

13. Szanse zawodowe

V Zadanie