01. Pasveikinimas

02. Turinys

01. Pasveikinimas 
02. Turinys
03. Tyrimo rezultatai
04. Kompetencijos apibrėžimas
          I Užduotis
05. Įmonėms skirtas informacinis biuletenis
06. Informacinis lapelis profesinio mokymo mokykloms ir mokytojams
07. Faktų suvestinė profesinio mokymo politikos formuotojams
08. Suvirintojams skirtas informacinis biuletenis
          II Užduotis
09. Mokymo programa
10. Mokymo medžiaga
          III Užduotis
11. Geriausios praktikos pavyzdžiai
          IV Užduotis
12. Palaikančioji struktūra
13. Karjeros galimybės
          V Užduotis

03. Tyrimo rezultatai

04.  Kompetencijos apibrėžimas

I Užduotis

05. Įmonėms skirtas informacinis biuletenis

06. Informacinis lapelis profesinio mokymo mokykloms ir mokytojams

07. Faktų suvestinė profesinio mokymo politikos formuotojams

08. Suvirintojams skirtas informacinis biuletenis

II Užduotis

09. Mokymo programa

10. Mokymo medžiaga

III Užduotis

11. Geriausios praktikos pavyzdžiai

IV Užduotis

12. Palaikančioji struktūra

13. Karjeros galimybės

V Užduotis